Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

FITS czyli Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Gabinet Rechabilitacji Ruchowej Tomasz Dutczak, ul. Bohaterów Getta 17/1, 57-300 Kłodzko zajmuje się terapią skolioz. Nasz gabinet stworzony jest z myślą o komforcie i bezpieczeństwie małych Pacjentów.

Skolioza ( łac. Scoliosis ) – skrzywienie kręgosłupa, potocznie zwane jest „bocznym skrzywieniem kręgosłupa”. Jednak skrzywienie dotyczy nie tylko jednej płaszczyzny ( bocznej, jak sugeruje nazwa ), a występuje w trzech płaszczyznach:

 • skrzywienie w pł. czołowej ( boczne skrzywienie kręgosłupa ),
 • skrzywienie w pł. strzałkowej przód – tył ( pogłębienie lub spłycenie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa),
 • skrzywienie w pł. poprzecznej ( rotacja i torsja kręgów ) widoczne zwłaszcza w skłonie tułowia w przód: garb żebrowy i wał lędźwiowy.

Bobath Kłodzko – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Większość skolioz ma charakter idiopatyczny ( tj.  nie można  określić  jednoznacznej przyczyny ich pochodzenia ).

Najczęściej   do ich powstania prowadzi  jednoczesne zaistnienie kilku czynników, które z czasem powodują powstanie skoliozy:

 • problemy z globalnie obniżonym napięciem mięśniowym, co powoduje  powstanie u dzieci nieprawidłowych wzorców postawy i ruchu ( np. garbienie się podczas siedzenia, stania czy chodzenia );
 • asymetria w napięciu mięśniowym , co powoduje nierównomierne obciążenie stron ciała podczas siedzenia, stania, chodzenia   ( np.  siadanie na krześle z większym zgięciem jednej nogi – nawyk siadania przez dziecko na jednej stopie pod pośladkiem );
 • inne  czynniki, np. hormonalne.

Metoda FITS powstała w 2004 roku. Jej autorami są dr n. med. Marianna Białek oraz mgr Andrzeja  M’hango, którzy opracowali ją dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna na bazie wielu metod fizjoterapeutycznych, z których wybrane zostały   techniki, uznane przez twórców metody  za przydatne do terapii skolioz. Część t z tych technik z poddano modyfikacji  i przystosowano do pracy z dziećmi. Ponadto Metoda FITS  obejmuje   także wiele technik opracowanych przez samych autorów metody na bazie  długotrwałych  doświadczeń i obserwacji pacjentów.

W terapii według tej metody wykorzystuje się:

 • indywidualne podejście do Pacjenta,
 • dokładne badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,
 • usuwanie ograniczeń w tkankach miękkich ( mięśnie, wiązadła, ścięgna, powięzi ), które wpływają na możliwość korygowania kręgosłupa,
 • naukę oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,
 • naukę  autokorekcji  w pozycjach funkcjonalnych,  z odniesieniem do czynności dnia codziennego,
 • naukę  budowania i utrzymania nowych, korekcyjnych wzorców ruchowych,

Metoda FITS jako jedna z 7 metod na świecie uzyskała rekomendację Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT. Pozostałe metody w tej grupie to: SEAS – Italy, BSPTS – Hiszpania, DoboMed – Polska, Lyon Approach – Francja, The SpineCor – Canada, Lehnert-Schroth – Niemcy).